ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

در حال جستجو...

دامنه ها باید با حرف یا عدد شروع شوند و بین و طول شخصیت ها

:domain is unavailable

:tld domains are currently unavailable.

:domain is available.

تماس با ما
ما متوجه شدیم دامنه ای که وارد کرده اید یک نام دامنه بین المللی است. برای ادامه ، لطفاً زبان دامنه مورد نظر خود را انتخاب کنید
لطفاً زبان دامنه ای را که مایل به ثبت نام هستید انتخاب کنید

داغ
.id
Rp. 210.000,00
فروش
.com
Rp. 115.000,00
.co.id
Rp. 275.000,00
.my.id
Rp. 15.000,00
.biz.id
Rp. 15.000,00
.sch.id
Rp. 49.000,00
.net
Rp. 215.000,00
.org
Rp. 299.000,00
نام های پیشنهادی
در حال ایجاد لیست پیشنهادی برای شما
داغ جدید فروش

پیشنهاد نام های دیگر به معنای در دسترس بودن قطعی این نام ها و امکان ثبت برای شما نمیباشد زیرا بررسی در دسترس بودن دامنه ها به صورت لحظه ای انجام میشود

مرور افزونه ها بر اساس دسته

دامنه
قیمت جدید
انتقال
بازسازی
.com فروش
Rp. 115.000,00
1 سال
Rp. 199.000,00
1 سال
Rp. 199.000,00
1 سال
.net
Rp. 215.000,00
1 سال
Rp. 215.000,00
1 سال
Rp. 215.000,00
1 سال
.org
Rp. 299.000,00
1 سال
Rp. 299.000,00
1 سال
Rp. 299.000,00
1 سال
.xyz
Rp. 25.000,00
1 سال
Rp. 299.000,00
1 سال
Rp. 299.000,00
1 سال
.id داغ
Rp. 210.000,00
1 سال
Rp. 210.000,00
1 سال
Rp. 210.000,00
1 سال
.info
Rp. 250.000,00
1 سال
Rp. 449.000,00
1 سال
Rp. 449.000,00
1 سال
.my.id
Rp. 15.000,00
1 سال
Rp. 15.000,00
1 سال
Rp. 15.000,00
1 سال
.co.id
Rp. 275.000,00
1 سال
Rp. 275.000,00
1 سال
Rp. 275.000,00
1 سال
.sch.id
Rp. 49.000,00
1 سال
Rp. 49.000,00
1 سال
Rp. 49.000,00
1 سال
.biz.id
Rp. 15.000,00
1 سال
Rp. 15.000,00
1 سال
Rp. 15.000,00
1 سال
.ac.id
Rp. 49.000,00
1 سال
Rp. 49.000,00
1 سال
Rp. 49.000,00
1 سال
.or.id
Rp. 49.000,00
1 سال
Rp. 49.000,00
1 سال
Rp. 49.000,00
1 سال
.ponpes.id
Rp. 49.000,00
1 سال
Rp. 49.000,00
1 سال
Rp. 49.000,00
1 سال
.web.id
Rp. 49.000,00
1 سال
Rp. 49.000,00
1 سال
Rp. 49.000,00
1 سال
.online
Rp. 699.000,00
1 سال
Rp. 685.000,00
1 سال
Rp. 699.000,00
1 سال
.site
Rp. 399.000,00
1 سال
Rp. 490.000,00
1 سال
Rp. 599.000,00
1 سال
.live
Rp. 399.000,00
1 سال
Rp. 450.000,00
1 سال
Rp. 549.000,00
1 سال
.store
Rp. 750.000,00
1 سال
Rp. 750.000,00
1 سال
Rp. 750.000,00
1 سال
.coffee
Rp. 550.000,00
1 سال
Rp. 550.000,00
1 سال
Rp. 599.000,00
1 سال
.company
Rp. 275.000,00
1 سال
Rp. 275.000,00
1 سال
Rp. 275.000,00
1 سال
.app
Rp. 299.000,00
1 سال
Rp. 299.000,00
1 سال
Rp. 349.000,00
1 سال
.today
Rp. 350.000,00
1 سال
Rp. 350.000,00
1 سال
Rp. 350.000,00
1 سال
.blog
Rp. 499.000,00
1 سال
Rp. 540.000,00
1 سال
Rp. 599.000,00
1 سال
.club
Rp. 350.000,00
1 سال
Rp. 350.000,00
1 سال
Rp. 350.000,00
1 سال
.fun
Rp. 325.000,00
1 سال
Rp. 325.000,00
1 سال
Rp. 600.000,00
1 سال
.asia
Rp. 250.000,00
1 سال
Rp. 250.000,00
1 سال
Rp. 300.000,00
1 سال
.co
Rp. 525.000,00
1 سال
Rp. 525.000,00
1 سال
Rp. 525.000,00
1 سال
.us
Rp. 199.000,00
1 سال
Rp. 199.000,00
1 سال
Rp. 199.000,00
1 سال
.website
Rp. 550.000,00
1 سال
Rp. 550.000,00
1 سال
Rp. 550.000,00
1 سال
.tech
Rp. 950.000,00
1 سال
Rp. 950.000,00
1 سال
Rp. 950.000,00
1 سال
.name
Rp. 185.000,00
1 سال
Rp. 185.000,00
1 سال
Rp. 185.000,00
1 سال
.tv
Rp. 640.000,00
1 سال
Rp. 640.000,00
1 سال
Rp. 799.000,00
1 سال
.cc
Rp. 380.000,00
1 سال
Rp. 380.000,00
1 سال
Rp. 380.000,00
1 سال
.bz
Rp. 600.000,00
1 سال
Rp. 600.000,00
1 سال
Rp. 600.000,00
1 سال
.mobi
Rp. 225.000,00
1 سال
Rp. 225.000,00
1 سال
Rp. 225.000,00
1 سال
.eu
Rp. 199.000,00
1 سال
Rp. 199.000,00
1 سال
Rp. 199.000,00
1 سال
.pro
Rp. 99.000,00
1 سال
Rp. 450.000,00
1 سال
Rp. 499.000,00
1 سال
.pw
Rp. 350.000,00
1 سال
Rp. 350.000,00
1 سال
Rp. 450.000,00
1 سال
.photos
Rp. 500.000,00
1 سال
Rp. 500.000,00
1 سال
Rp. 599.000,00
1 سال
.center
Rp. 380.000,00
1 سال
Rp. 380.000,00
1 سال
Rp. 499.000,00
1 سال
.academy
Rp. 625.000,00
1 سال
Rp. 625.000,00
1 سال
Rp. 625.000,00
1 سال
.solar
Rp. 980.000,00
1 سال
Rp. 980.000,00
1 سال
Rp. 980.000,00
1 سال
.camera
Rp. 980.000,00
1 سال
Rp. 980.000,00
1 سال
Rp. 980.000,00
1 سال
.plumbing
Rp. 980.000,00
1 سال
Rp. 980.000,00
1 سال
Rp. 980.000,00
1 سال
.biz
Rp. 300.000,00
1 سال
Rp. 300.000,00
1 سال
Rp. 300.000,00
1 سال
.in
Rp. 275.000,00
1 سال
Rp. 275.000,00
1 سال
Rp. 275.000,00
1 سال
.me
Rp. 599.000,00
1 سال
Rp. 550.000,00
1 سال
Rp. 599.000,00
1 سال
.vip
Rp. 299.000,00
1 سال
Rp. 275.000,00
1 سال
Rp. 349.000,00
1 سال
.ws
Rp. 495.000,00
1 سال
Rp. 495.000,00
1 سال
Rp. 549.000,00
1 سال
.news
Rp. 499.000,00
1 سال
Rp. 450.000,00
1 سال
Rp. 549.000,00
1 سال
.id.2char
Rp. 99.999.999,99
1 سال
Rp. 2.500.000,00
1 سال
Rp. 2.500.000,00
1 سال
.id.3char
Rp. 15.000.000,00
1 سال
Rp. 250.000,00
1 سال
Rp. 250.000,00
1 سال
.id.4char
Rp. 2.500.000,00
1 سال
Rp. 250.000,00
1 سال
Rp. 250.000,00
1 سال
.shop
Rp. 25.000,00
1 سال
Rp. 670.000,00
1 سال
Rp. 670.000,00
1 سال
.photography
Rp. 499.000,00
1 سال
Rp. 499.000,00
1 سال
Rp. 499.000,00
1 سال
.promo
Rp. 350.000,00
1 سال
Rp. 350.000,00
1 سال
Rp. 399.000,00
1 سال
.shoes
Rp. 980.000,00
1 سال
Rp. 980.000,00
1 سال
Rp. 980.000,00
1 سال
.solutions
Rp. 499.000,00
1 سال
Rp. 380.000,00
1 سال
Rp. 499.000,00
1 سال
.systems
Rp. 499.000,00
1 سال
Rp. 380.000,00
1 سال
Rp. 499.000,00
1 سال
.email
Rp. 499.000,00
1 سال
Rp. 380.000,00
1 سال
Rp. 499.000,00
1 سال
.zone
Rp. 599.000,00
1 سال
Rp. 625.000,00
1 سال
Rp. 625.000,00
1 سال
.kitchen
Rp. 899.000,00
1 سال
Rp. 980.000,00
1 سال
Rp. 980.000,00
1 سال
.guru
Rp. 750.000,00
1 سال
Rp. 750.000,00
1 سال
Rp. 750.000,00
1 سال
.camp
Rp. 900.000,00
1 سال
Rp. 900.000,00
1 سال
Rp. 900.000,00
1 سال
.bike
Rp. 635.000,00
1 سال
Rp. 635.000,00
1 سال
Rp. 635.000,00
1 سال
.bargains
Rp. 635.000,00
1 سال
Rp. 635.000,00
1 سال
Rp. 635.000,00
1 سال
.glass
Rp. 980.000,00
1 سال
Rp. 980.000,00
1 سال
Rp. 980.000,00
1 سال
.city
Rp. 399.000,00
1 سال
Rp. 380.000,00
1 سال
Rp. 449.000,00
1 سال
.cleaning
Rp. 980.000,00
1 سال
Rp. 980.000,00
1 سال
Rp. 980.000,00
1 سال
.dog
Rp. 980.000,00
1 سال
Rp. 980.000,00
1 سال
Rp. 980.000,00
1 سال
.gmbh
Rp. 635.000,00
1 سال
Rp. 635.000,00
1 سال
Rp. 635.000,00
1 سال
.ltd
Rp. 399.000,00
1 سال
Rp. 399.000,00
1 سال
Rp. 499.000,00
1 سال
.mn
Rp. 850.000,00
1 سال
Rp. 850.000,00
1 سال
Rp. 999.000,00
1 سال
.stream
Rp. 499.000,00
1 سال
Rp. 499.000,00
1 سال
Rp. 499.000,00
1 سال
.tools
Rp. 640.000,00
1 سال
Rp. 640.000,00
1 سال
Rp. 640.000,00
1 سال
.toys
Rp. 980.000,00
1 سال
Rp. 980.000,00
1 سال
Rp. 980.000,00
1 سال
.support
Rp. 405.000,00
1 سال
Rp. 405.000,00
1 سال
Rp. 405.000,00
1 سال
.press
Rp. 900.000,00
1 سال
Rp. 900.000,00
1 سال
Rp. 900.000,00
1 سال
.space
Rp. 450.000,00
1 سال
Rp. 450.000,00
1 سال
Rp. 450.000,00
1 سال
.design
Rp. 899.000,00
1 سال
Rp. 910.000,00
1 سال
Rp. 910.000,00
1 سال
.events
Rp. 610.000,00
1 سال
Rp. 610.000,00
1 سال
Rp. 610.000,00
1 سال
.beauty
Rp. 40.000,00
1 سال
Rp. 250.000,00
1 سال
Rp. 250.000,00
1 سال
.world
Rp. 650.000,00
1 سال
Rp. 650.000,00
1 سال
Rp. 650.000,00
1 سال
.life
Rp. 610.000,00
1 سال
Rp. 610.000,00
1 سال
Rp. 610.000,00
1 سال
.cloud
Rp. 399.000,00
1 سال
Rp. 320.000,00
1 سال
Rp. 320.000,00
1 سال
.io
Rp. 1.100.000,00
1 سال
Rp. 1.100.000,00
1 سال
Rp. 1.100.000,00
1 سال
.courses
Rp. 599.000,00
1 سال
Rp. 599.000,00
1 سال
Rp. 699.000,00
1 سال
.tube
Rp. 499.000,00
1 سال
Rp. 449.000,00
1 سال
Rp. 599.000,00
1 سال
.travel
Rp. 2.500.000,00
1 سال
Rp. 2.500.000,00
1 سال
Rp. 2.500.000,00
1 سال
.page
Rp. 249.000,00
1 سال
Rp. 249.000,00
1 سال
Rp. 249.000,00
1 سال
.ru
Rp. 499.000,00
1 سال
Rp. 499.000,00
1 سال
Rp. 499.000,00
1 سال
.trade
Rp. 599.000,00
1 سال
Rp. 599.000,00
1 سال
Rp. 599.000,00
1 سال
.buzz
Rp. 699.000,00
1 سال
Rp. 699.000,00
1 سال
Rp. 699.000,00
1 سال
.law
Rp. 1.999.000,00
1 سال
Rp. 1.999.000,00
1 سال
Rp. 1.999.000,00
1 سال
.vc
Rp. 699.000,00
1 سال
Rp. 699.000,00
1 سال
Rp. 699.000,00
1 سال
.actor
Rp. 699.000,00
1 سال
Rp. 699.000,00
1 سال
Rp. 699.000,00
1 سال
.wedding
Rp. 599.000,00
1 سال
Rp. 599.000,00
1 سال
Rp. 599.000,00
1 سال
.social
Rp. 599.000,00
1 سال
Rp. 599.000,00
1 سال
Rp. 599.000,00
1 سال
.host
Rp. 1.999.000,00
1 سال
Rp. 1.999.000,00
1 سال
Rp. 1.999.000,00
1 سال
.property
Rp. 2.999.000,00
1 سال
Rp. 2.999.000,00
1 سال
Rp. 2.999.000,00
1 سال
.fans
Rp. 1.999.000,00
1 سال
Rp. 1.999.000,00
1 سال
Rp. 1.999.000,00
1 سال
.studio
Rp. 599.000,00
1 سال
Rp. 599.000,00
1 سال
Rp. 599.000,00
1 سال
.game
Rp. 6.999.000,00
1 سال
Rp. 6.999.000,00
1 سال
Rp. 7.999.000,00
1 سال
.business
Rp. 350.000,00
1 سال
Rp. 350.000,00
1 سال
Rp. 350.000,00
1 سال
.reviews
Rp. 499.000,00
1 سال
Rp. 499.000,00
1 سال
Rp. 499.000,00
1 سال
.top
Rp. 99.000,00
1 سال
Rp. 99.000,00
1 سال
Rp. 99.000,00
1 سال
.services
Rp. 699.000,00
1 سال
Rp. 699.000,00
1 سال
Rp. 699.000,00
1 سال
.management
Rp. 380.000,00
1 سال
Rp. 380.000,00
1 سال
Rp. 380.000,00
1 سال
.makeup
Rp. 250.000,00
1 سال
Rp. 250.000,00
1 سال
Rp. 250.000,00
1 سال
.education
Rp. 350.000,00
1 سال
Rp. 350.000,00
1 سال
Rp. 350.000,00
1 سال

لطفاً یک دسته را از بالا انتخاب کنید

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* شامل برخی از تی ال دی ها و دامنه های اخیراً تمدید شده نمی شود