* ثبت رایگان دامنه تنها برای افزایش موارد زیر بکار رود: .com, .net, .org, .asia, .co, .us, .co.id, .web.id, .my.id, .or.id, .sch.id, .ac.id, .name, .tv, .cc, .bz, .mobi, .pw, .info, .biz, .in, .me, .ws